De Verbeelding van de Werkelijkheid

Een stuk terrein van ongeveer 300 x 30 meter was het toneel waarop ieder verticaal object groter dan een grasspriet werd voorzien van een driehoekige schoor om zodoende de werkelijkheid tot een verbeelding te maken. De werkelijkheid tot decorstuk gereduceerd. Er was slechts een plek van waaruit de schoren niet zichtbaar waren: een raam in de galerie boven de weg.

The Conception of Reality, Emmen The Netherlands, 300 x 30 m, wooden supports

A terrain of approximately 300 x 30 m was the stage on which every vertical object bigger than a blade of grass, received a triangular support in order to turn reality into an imaginairy construction. Reality reduced to stage piece. There was only one position from which the supports were not visible; from a window in the gallery space nearby