Symons & Simonis

dagprojecten vormden de kern van een expositieperiode van Jerome Symons in Project Space De Schottenburg van kunstenaar Wim Vonk aan de Kromboomsloot. Een van die dagen was ik te gast en bracht het roestige onderstel van de oude bouwlier van mijn vaders aannemersbedrijf mee. Een van de stenen die er lag was onderdeel geweest van een eindmorene van een IJstijdgletsjer. We beslisten dat die steen terugmoest naar zijn oorsprong in Noord-Europa en wij gaven hem met de stalen kar een zetje in de goede richting op die dag.

Project Symons & Simonis, mixed media

daily projects formed the basis of an exhibitionperiod of Jerome Symons in Project Space De Schottenburg of artist Wim Vonk at the Kromboomsloot in Amsterdam. One of those project days I was the guest and I brought the rusty steel support of the old construction winch of my fathers contracting company. One of the stones that were present in the Project Space was a boulder of the terminal moraine of an ice age glacier. We decided that this boulder should be brought back to its origine in Northern Europe. So on that day we gave the boulder a push in the right direction with my steel cart.