Dick Simonis werpt zijn Schaduw vooruit in de Tijd

Schaduwfoto’s en schaduwen van objecten die in de nabije toekomst gerealiseerd zouden worden vormden de inhoud van een installatie/expositie in Galerie De Tijd in Haarlem

Shadow photographs and shadows of objects that still were to be realised in the near future formed the content of the installation/exposition in Gallery De Tijd (The Time) in Haarlem (The Netherlands)