Object 123

De Twaalf Poten en de Drie Draaiende Dingen (DTPedDDD), het klassieke Chinese huwelijksgeschenk. Het was een begrip waarbij de 12 poten staan voor tafel, bed en kast. De 3 draaiende dingen waren fiets, naaimachine en ventilator, afhankelijk van streek en klimaat. In dit object heb ik delen van de elementen samengebald tot een ruimtelijke vorm, naar analgie met de manier waarop ooit het Chinese schrift is ontstaan, als een beeldschrift. Rechts het naamkaartje in hedendaags Chinees: mijn naam, de titel van het object en mijn telefoonnummer, waarmee het geëxposeerd werd tijdens een China-dag van de Gemeente Amsterdam

Object 123, 0.85 x 0.70 x 0.45 m, mixed media

The Twelve Legs and the Three Turning Things (TTLatTTTT), the classical Chinese wedding gift. It was a concept where the 12 legs stood for table, bed and cupboard. The 3 turning things were bicycle, sewing machie and ventilator, depending on the area and the climate. In this object I brought parts of these elements together into one condensed form, analogous to the way the Chinese language originated as pictoral writing. On the right the name tagin contemporary Chinese: my name, the tile of the object and my telephone number. with which it was exhibited during a China Day of the municipality of Amsterdam.