Men Rising from Clay

Men Rising from Clay (MRfC) was mijn invulling van een experimenteel project in het bouwen van veldovens voor monumentaal beeldhouwwerk in klei op het terrein van Rijksmonument Steenfabriek Frateur te Boom (B). Zie ook het resultaat van dit project.

Men Rising from Clay (MRfC) was my interpretation of the experimental project to build field kilns for monumental sculpture in clay on the premisses of architectural monument brickworks Frateur in Boom (Belgium). See the results of this project.