Domicilie werd ontworpen als een serieel kunstwerk in de openbare ruimte om de route aan te geven naar de artotheek Zuid-Oost voor alle soorten verkeer; op de fiets, te voet vanuit het metrostation, met de auto. Een reeks van gemetselde huisjes markeerde de route als de broodkruimels van klein duimpje. Het volume van de gebouwtjes werd kleiner naarmate gasten dichter bij de artotheek kwamen. De artotheek is er niet meer gevestigd, maar de gebouwtjes staan er nog steeds als overblijfselen van een verdwenen beschaving

Serial work Domicilie, Amsterdam Zuid-Oost, The Netherlands (in colaboration with Wouter de Baat)

Domicilie was designed as a serial work of art in public space to guide visitors with all means of transport to the art library (artotheek) in Amsterdam Zuid-Oost. A series of brick houses marked the route like breadcrumbs for all kinds of traffic; on bicycle or foot, by metro or car . The volume of the buildings grew smaller as guests got closer to the art library.  The library is not situated there anymore, but the buildings are still there like remnants of a lost civilisation